top of page

Ontmoet De 'Da Vinci' methode

De ’Da Vinci’ methode. 

 

De ’Da Vinci’ methode is een zeer effectieve methode die je helpt om in een korte tijd van je mentale en fysieke klachten af te komen. 

De ’Da Vinci’ methode werkt door het activeren van je beide hersenhelften door fysieke oefeningen die je mentale toestand verbeteren, in kombinatie met subliminale boodschappen die door je onderbewuste worden opgenomen. 

Bij het activeren van je beide hersenhelften ga je als linkshandige met je rechterhand oefeningen doen en als je linkshandig bent doe je het andersom. Door gebruik te maken van de hand die je normaal niet gebruikt activeer je extra de spiegelzijde van je hersenhelft. 

 

Verschillen tussen hersenhelften. 

 

Een beroerte kan zich voordoen in de linker- of in de rechter hersenhelft. Dit heeft verschillende gevolgen. Sommige functies zitten namelijk alleen in de linker- of rechterkant van de hersenen. Bij een beroerte in de linker hersenhelft kunnen de volgende gevolgen optreden: 

· Verlamming van de rechter lichaamszijde. 

· Uitval van het gezichtsveld aan de rechterkant van beide ogen. 

· Moeilijkheden met taal (afasie) en/of onduidelijke spraak (dysartrie). 

· Niet reageren op mensen of dingen aan de rechterkant van het lichaam of het verwaarlozen van de rechterkant (neglect). 

· Langzaam en onzeker gedrag. 

 

Bij een beroerte in de rechter hersenhelft kunnen de volgende verschijnselen voorkomen: 

· Verlamming van de linker lichaamszijde. 

· Uitval van het gezichtsveld aan de linkerkant van beide ogen. 

· Onduidelijke spraak. 

· Niet reageren op mensen of dingen aan de linkerkant van het lichaam of het verwaarlozen van de linkerkant (neglect). 

· Problemen met ruimtelijke waarneming. 

· Behalve de lichamelijke verschijnselen zijn er vaak stoornissen in het waarnemen en denken, waardoor problemen kunnen ontstaan bij het begrijpen, zien, voelen, spreken, plannen maken, lezen, rekenen, puzzelen, emoties uiten en gedrag. 

 

De hersenen bestaan uit twee helften, een linker- en een rechterdeel. Deze twee helften worden gescheiden door het corpus callosum, de hersenbalk. Beide hersenhelften hebben hun eigen specialiteiten. De rechter hersenhelft ’weet’, terwijl de linker hersenhelft ’denkt’’ en theoretiseert. Daarnaast maken veel functies gebruik van beide hersenhelften en is het belangrijk dat ze samenwerken. 

 

In situaties zonder stress is er toegang tot beide hersenhelften. Alle functies kunnen gebruikt worden. Onder stress is het een ander verhaal; om te overleven gaat alle energie naar de sterke (dominante) hersenhelft en sluit de andere hersenhelft zich af. 

 

De meeste mensen hebben een dominante linker hersenhelft. Dat is handig op school, waar de nadruk ligt op de talenten van de linker hersenhelft zoals het spraakvermogen, de logica en de ratio. 

 

Een minderheid van de mensen heeft een dominante rechter hersenhelft. Dan wil je juist het geheel overzien en houd je van creatie. Onder stress sluit de linker (school slimme) hersenhelft zich af. 

 

Het zou dan zomaar kunnen dat je een lastige schooltijd hebt met wisselende of slechte. 

Dat het lezen niet zo vlot gaat; en het leren van de tafels. Dat je ondanks dat je slim bent en veel interesses hebt je aandacht er niet bij kan houden en niet zo snel kan schakelen. 

 

 

 

 

Linker hersenhelft 

 

De linker hersenhelft bevat het sequentiële, het analyseren, de logica, het lineair denken. De nadruk ligt op orde en structuur. 

Mensen met een dominante linker hersenhelft zijn goed in het maken van planningen en houden zich eraan. 

School past bij ze. Ze leren volgens de boekjes, komen op tijd, hebben alles bij zich, zitten makkelijk stil, kunnen goed luisteren, zijn geconcentreerd en gemotiveerd. 

 

Rechter hersenhelft 

 

De rechter hersenhelft bevat onze intuïtie, gevoelens, ervaringen en indrukken. 

Mensen met een dominante rechter hersenhelft zien het grote plaatje, leggen verbanden en werken meestal intuïtief. 

Vaak is school een uitdaging. Ze hebben niet zoveel inzicht in tijd, zijn vergeetachtig, chaotisch, dromen vaak weg. Deze mensen gedijen niet in het “ouderwetse” schoolsysteem. 

Lateraliteit (of: hemisferische specialisatie) duidt op verschillen in specialisatie van de beide hersenhelften. Men bedoelt hiermee vooral verschillen in zintuigelijke, motorische, cognitieve en emotieve functies. 

 

De ’Da Vinci’ methode. 

 

Wat kun je er mee? 

 

Na 8 tot 12 sessies (afhankelijk van je eigen inzet) ben je in staat om tijdens (onverwachte) stress en depressieve momenten over te schakelen naar je sterke hersenhelft die je uitstekend tegen deze momenten verweerd. Tot nu toe was veranderen van positie volgens veel verschillende therapeutische behandeling een effectieve manier tegen dit soort momenten, maar we zijn een stapje verder gekomen. Met behulp van de ’Da Vinci’ methode kun je tijdelijk je karaktereigenschap veranderen, dat zeer effectief is om dit soort momenten te bestrijden zonder dat je verder in stress en depressieve toestanden verzinkt. 

 

Tijdens de behandelingen / trainingen krijg je ook oplossingen aangereikt om met situaties die je stress bezorgen om te gaan. Je wordt door de ’Da Vinci’ methode, mentaal goed bewapend met een sterk psychisch harnas

bottom of page